Välkommen till min hemsida!

Här visar jag min verksamhet med textilkonst och design.

Under Coronaåret har jag arbetat med Jane Lundström i ett digitalt designprojekt och "print on demand" som vi presenterar på www.kattun.se
Jag har också arbetat med digitala kollage och utvecklat enkla textiltrycktekniker på KKV i Farsta.

STOCKHOLM 2021 05 09

MONA PEDERSSON
Textilkonstnär
070 438 19 82

art@monapedersson.se