Grafisk konst

Minnet i månen

Kollage i glas med bilder om förlorade platser och sorg över vänner jag saknar.

Mona Pedersson 070 438 19 82
art@monapedersson.se